Სოციალური პასუხისმგებლობა
111 სბ
bs2

მწვანე განვითარება, იცავს ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას

უსაფრთხოება არის საწარმოების გადარჩენის საფუძველი და ასევე ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტუნარიანი ძალა საწარმოებისთვის, რათა შენარჩუნდეს და განვითარდეს მაღალი ხარისხით.

როგორც ქიმიური საწარმო, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი კვლევები და განვითარება და ტექნოლოგიური ინოვაციები, როგორც ძირითადი, დაიცავით გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება და მდგრადი განვითარება, როგორც ბიზნესის ფილოსოფიის ცენტრი, მკაცრად დაიცავით და დანერგეთ გარემოსდაცვით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სისტემები, აქვს ხმის ხარისხი, გარემო, პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემა.

კვლევისა და განვითარების, ნედლეულის შესყიდვისა და წარმოების მომხმარებელთა განაცხადის ჩათვლით, ჩვენ სრულყოფილად შევაფასებთ პროდუქტის უსაფრთხოებას და, ამავე დროს, ჩამოვაყალიბებთ ზომებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პროდუქტები არ შეუქმნის საფრთხეს ადამიანებსა და გარემოს.

გარდა ამისა, ჩვენს კომპანიაში დღის წესრიგში დგას თანამშრომლების შრომის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, ჩვენ რეგულარულად ორგანიზებულ ყველა თანამშრომელს გავალთ ფიზიკურ გამოკვლევებზე.

bs3